Toerisme Vlaanderen

Kwaliteit in gidsenwerking

 

Toerisme Vlaanderen heeft een toolkit ontwikkeld voor het bepalen van de kwaliteit in gidsenwerking. Klik voor meer info op volgende link http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/gidsenwerking/toolkit

Voorbeeld van bezoekerscyclus zie : http://kwaliteit.toerismevlaanderen.be/voorbeeld-bezoekerscyclus

Posters bezoekerscyclus zijn te bestellen via website Vlaamse overheid http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/poster-bezoekerscyclus

 

Nieuwsbrief februari 2016 i.v.m. nieuwe aanpak GIDS- en REISLEIDERSKAART

KLIK Hier

ERKENNING EN VERNIEUWING VAN ERKENNING GIDS

Toerisme Vlaanderen werkt sinds jaar en dag aan de kwaliteit van gidsen en reisleiders. De opleiding die sinds 2006 door verschillende types van opleidingspartners wordt aangeboden, zorgt ervoor dat gidsen en reisleiders de noodzakelijke basiscompetenties verwerven om aan de slag te kunnen. Eens de opleiding voltooid, krijgen gidsen en reisleiders een erkenning van Toerisme Vlaanderen in de vorm van een gids- of reisleiderskaart. Toerisme Vlaanderen wenst erkende gidsen en reisleiders blijvend te stimuleren om hun competenties verder te ontwikkelen en zich bij te scholen. Samen met alle betrokken actoren werden daarom een aantal kwaliteitscriteria (actief zijn als gids of reisleider, bijscholen, positieve evaluaties ontvangen,...) ontwikkeld die gekoppeld werden aan het systeem van de hernieuwing van de erkenning. Dit systeem van hernieuwing van erkenning werd ondertussen geëvalueerd en bijgestuurd.

 

 

Erkenning als gids of reisleider

 

 

Via opleiding of EVC

Als je de opleiding tot gids of reisleider volgt bij één van onze erkende opleidingspartners, krijg je de gidsen- of reisleiderskaart als bewijs dat je beschikt over een set aan basiscompetenties, nodig om de toerist op een degelijke manier te begeleiden. Sinds 1 september 2010 kunnen gidsen en reisleiders zonder opleiding enkel nog via een EVC/EVK-procedure (Elders Verworven Competenties / Elders Verworven Kwalificaties) erkend worden. Deze procedure geeft gidsen en reisleiders die ervaring of bepaalde kwalificaties verworven hebben, de kans om vrijstellingen te vragen voor modules uit de opleiding.

 

Gidsen- en reisleiderskaart

 

Erkenning van basiscompetenties

 

De gids- of reisleiderskaart is dus een bewijs van verworven competenties als gids of reisleiders (via opleiding of EVC).

 

Onbeperkt geldig

 

Eenmaal je als gids of reisleider de set aan basiscompetenties hebt verworven, blijven deze uiteraard deel uitmaken van je vaardigheden. De erkenningskaart als bewijs van je verworven competenties is dan ook onbeperkt geldig. Dit betekent echter niet dat de kwaliteit van je werk als gids of reisleider gegarandeerd blijft. Daarom wil Toerisme Vlaanderen de kaart ook niet langer promoten als een kwaliteitslabel.

 

Kwaliteitszorg van gidsorganisaties en reisorganisatoren

 

Toerisme Vlaanderen wil een nieuwe manier van werken introduceren bij gidsorganisaties en reisorganisatoren om de kwaliteit permanent te meten en te verbeteren. De kwaliteit van individuele gidsen en reisleiders is immers een verantwoordelijkheid van opdrachtgevers. Toerisme Vlaanderen wil in de toekomst om aan kwaliteit te werken via de introductie van klantenbevragingen, mystery visits, een selfscan voor organisaties en gerichte verbetertrajecten.

Voor bijkomende info kan je terecht op : http://www.toerismevlaanderen.be/erkenning-van-gidsen-en-reisleiders